dzikowski.github.io

Piszę o IT po polsku, więc z góry przepraszam za zagęszczenie kolokwializmów, ale co w angielskim brzmi naturalnie, w polskim często nie ma nawet odpowiedników.

Material Design

Twitter wypuścił Bootstrapa w sierpniu 2011 roku. Jeśli nie byłeś za dobry w designie, mogłeś teraz po prostu korzystać z gotowych szablonów, a twoja aplikacja nie tylko nie sypnie się na mobilkach, ale też nie będzie strasznie brzydka. Sam chętnie używam Bootstrapa, choć trzeba powiedzieć, że przez te lata standardy w designie się zmieniły i najwyższy czas, by spróbować za nimi nadążyć.

Bootstrap bywa krytykowany przede wszystkim za to, że jest dość ciężki i mocno narzuca swoją filozofię. Łatwo jest w nim stworzyć szybki prototyp interfejsu, jednak kiedy trzeba bardziej dopracować wygląd aplikacji, może stwarzać problemy. Często bardzo trudno jest pozbyć się charakterystycznego bootstrapowego wyglądu aplikacji, a przebudowa struktury plików HTML jest pracochłonna.

Teraz od jakiegoś czasu bardzo popularny jest Material Design opracowany przez Google. O założeniach takiego podejścia można poczytać też po polsku, np. tutaj. Sam na designie się za bardzo nie znam, wystarczy mi dostępość gotowców (takich jak Bootstrap) i świadomość, żeby korzystać z tych gotowców i jak najmniej robić na własną rękę. Wtedy moje aplikacje wyglądają najładniej.

Dla startera od razu postanowiłem wejść w Material Design. A robię to już teraz, na tak wczesnym etapie rozwoju projektu, bo znacznie lepiej się koduje, kiedy od samego początku aplikacja wygląda ładnie 🙂

Material Components

Poszukałem trochę w Google i oprócz opisów tego, czym jest i jak działa Material Design, znalazłem tę bibliotekę: material-components-web. Postanowiłem spróbować.

Jako pierwszy krok, należy oczywiście zainstalować przez NPM material-components-web, a następnie uaktualnić konfigurację Webpacka, żeby mógł korzystać z plków CSS. Czyli najpierw musimy jeszcze zainstalować odpowiedni loader (npm install --save-dev css-loader) i dodać go do webpack.config.js.

...

const CSSLoader = {
 test: /\.css$/,
 loader: "css-loader"
};
...

module.exports = {
 ...
 module: {
  loaders: [BabelLoader, CSSLoader]
 }
 ...
};

W tym wypadku nie ignoruję folderu node_modules, ponieważ bezpośrednio stamtąd zamierzam dorzucić plik CSS z Material Components. A można to zrobić po prostu przez odpowiednie importy w app/index.js.

import 'material-components-web/dist/material-components-web.css'
import 'material-components-web/dist/material-components-web'

Zaimportowałem tym samym plik CSS i plik zawierający skrypty Material Components.

Teraz chciałem zacząć już implementować coś na widoku, a okazało się, że w Material Components mają przykład integracji z Reactem (tutaj). Przejrzałem to pobieżnie i… zrezygnowałem z Material Components.

Między innymi dlatego, że okazało się, że komponent Reacta, który obudowywał checkboxa, żeby działał na Material Design miał 220 linijek. Co prawda komponent na etykietę checkboxa był już dużo krótszy, jednak zdałem sobie sprawę, że zbłądziłem. Może i takie podejście ma jakies zalety, ale ja potrzebuję czegoś na szybko. Postanowiłem wykorzystać dodatkowo słówko kuczowe react i znalazłem.

Material-UI

Wydaje się, że Material-UI to to, czego szukałem – taki Twitter Bootstrap, tylko na Material Design i dla Reacta. Na GitHubie prawie dwadzieścia cztery tysiące gwiazdek, a na stronce mnóstwo przykładów i można łatwo podejrzeć ich kod, który wygląda bardzo ładnie i w dodatku jest na nowoczesnym JavaScripcie. Są klaski i importy, nie ma żadnych varów, żyć nie umierać.

 1. Usuwam Material Components z package.json (npm uninstall --save material-components-web) i z importów w app/indeks.js (ręcznie).
 2. Instaluję Material-UI (npm install --save material-ui), a potem jeszcze react-tap-event-plugin, bo okazuje się, że jest jeszcze wymagany, zeby działał Material-UI.
 3. Zgodnie z instrukcją daję w app/index.js import do react-tap-event-plugin i wywołanie injectTapEventPlugin();.
 4. Dodaję czcionkę Roboto. Na razie bez kombinowania, tylko klasycznie do index.html dodam <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" rel="stylesheet">.
 5. Robię mini refactoring, usuwając komponenty Reacta z index.js i wrzucając je do nowego pliku App.js (podpatrzyłem konwencję, że tak się nazywa główny komponent w React).
 6. Przekształcam tak mój główny komponent, żeby korzystał z Material-UI.

Ostatecznie plik app/index.js wygląda tak:

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import App from "./App";
import injectTapEventPlugin from "react-tap-event-plugin";

// Needed for onTouchTap
// http://stackoverflow.com/a/34015469/988941
injectTapEventPlugin();


ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));

A plik app/App.js tak:

import React from "react";
import MuiThemeProvider from "material-ui/styles/MuiThemeProvider";
import AppBar from "material-ui/AppBar";

const App = () => (
 <MuiThemeProvider>
  <AppBar
   title="Serverless WebApp Starter"
   iconClassNameRight="muidocs-icon-navigation-expand-more"
  />
 </MuiThemeProvider>
);

export default App;

 

A sama aplikacja zaczyna mieć piękny material-wygląd:

starter-material