dzikowski.github.io

Piszę o IT po polsku, więc z góry przepraszam za zagęszczenie kolokwializmów, ale co w angielskim brzmi naturalnie, w polskim często nie ma nawet odpowiedników.

React Toolbox i React Router

Jedną z wielkich wad React Toolbox jest kompletny brak wsparcia dla React Routera. Domyślne komponenty obsługują tylko zwykłe linki, co bywa kłopotliwe i doczekało się nawet całkiem pokaźnej liczby issues na GitHubie. Trzeba jakoś obejść ten problem.

Rozwiązań jest kilka. Takie najprostsze to chyba wrzucenie komponentu Link z React Routera jako children do odpowiednich komponentów React Toolbox, na przykład w taki sposób:

<IconMenu icon="more_vert" position="topRight" menuRipple>
 <MenuItem value="profile">
  <Link to="/profile/home">Profile</Link>
 </MenuItem>
 <MenuItem value="signOut" caption="Sign out" onClick={this.props.auth.handleSignOut}/>
</IconMenu>

Jeśli chodzi o funkcjonalność – wszystko działa. Tyle że pojawia się problem ze stylami.

React Toolbox - wrong styles

Tekst staje się biały i widać go tylko po najechaniu myszką na pozycję w menu.

Inna sprawa, że działa tylko kliknięcie na sam tekst. Jeśli kliknę obok, menu się zamyka, ale nie przechodzę do innego komponentu – w końcu Link obejmuje tylko tekst, a nie wypełnia całego MenuItem.

A gdyby tak wyrzucić MenuItem i zostawić sam Link?

<IconMenu icon="more_vert" position="topRight" menuRipple>
 <Link to="/profile/home"/>
 <MenuItem value="signOut" caption="Sign out" onClick={this.props.auth.handleSignOut}/>
</IconMenu>

Takie podejście było z góry skazane na niepowodzenie. Jest tekst, który jest biały, pozycja w menu się nie podświetla po najechaniu myszką i jest niższa. W końcu przecież nie mamy ostylowania z MenuItem.

Po kliknięciu na Link przechodzimy co prawda do innego komponentu, ale za to samo menu się nie zamyka…

Wystarczająco dużo problemów. Postanowiłem obsłużyć przechodzenie do innego komponentu programistycznie przy kliknięciu w MenuItem – podpiąć odpowiednią funkcję w atrybut onClick.

Okazało się, że jest to rozwiązanie w miarę proste, choć sporo w internecie szumu informacyjnego na ten temat. API React Routera zmieniało się w trakcie rozwoju projektu, teraz od niedawna jest wersja czwarta (już nawet 4.1.1), ale jeszcze w 4-beta wyglądało inaczej. Okazało się też, że trzeba dopisać kilka rzeczy, które teoretycznie mogłyby być prostsze.

Ostatecznie mam komponent na ProfileMenu, który wygląda tak:

class ProfileMenu extends Component {

 static contextTypes = {
  router: React.PropTypes.object
 };

 openProfile = () => {
  this.context.router.history.push('/profile/home');
 };

 render() {
  return (
   <IconMenu icon="more_vert" position="topRight" menuRipple>
    <MenuItem value="profile" caption="Profile" onClick={this.openProfile}/>
    <MenuItem value="signOut" caption="Sign out" onClick={this.props.auth.handleSignOut}/>
   </IconMenu>
  );
 }
}

Problem rozwiązany, wszystko działa, warto jednak zatrzymać się na chwilę i zastanowić jak to wszystko działa i jakie są też wady takiego rozwiązania.

Po pierwsze, obiekt routera trzymany jest w kontekście (this.context), o czym wspominałem już we wpisie sprzed kilku tygodni, kiedy zastanawiałem się, gdzie trzymać stan. Kontekst to takie globalne miejsce, gdzie można wrzucać jakieś obiekty z aplikacji, ale też nie powinno wrzucać się tam za dużo. Używanie kontekstu jest odradzane; jeśli chcesz coś zachować w kontekście, duże szanse, że robisz coś źle, że jest to bad design. Niemniej jednak React Router tam siedzi, najpewniej słusznie.

Domyślnie context w komponentach nie jest zdefiniowany i żeby użyć routera, musimy zakomunikować Reactowi, że chcemy go używać. Stąd następujęce linijki:

 static contextTypes = {
  router: React.PropTypes.object
 };

W tym miejscu mówimy Reactowi, że tak, będziemy używać routera, który jest obiektem, proszę mi go wrzucić do kontekstu i udostępnić w komponencie.

Kiedy już mamy router w kontekście, możemy go użyć, żeby przejść w aplikacji w inne miejsce:

 openProfile = () => {
  this.context.router.history.push('/profile/home');
 };

I wreszcie przekazuję tę funkcję jako onClick dla odpowiedniej pozycji menu:

    <MenuItem value="profile" caption="Profile" onClick={this.openProfile}/>

Wada takiego rozwiązania narzuca się sama: dużo kodu do napisania. Musiałem dodać obiekt informujący Reacta, że potrzebuję router z kontekstu i dodać handler do przechodzenia pod określony link. Musiałem też zmienić komponent na klasę – już nie wystarczy sama funkcja, bo potrzebuję dodatkowych atrybutów. I wreszcie: jeśli chciałbym użyć tego w innym komponencie – nie da się. Cały ten kod trzeba napisać od nowa dla kolejnego komponentu.


Spoglądając jeszcze na komponent ProfileMenu mogą nasuwać się oczywiste dla laika refaktoringi upiększające kod. Bo przecież w samym komponencie można by zamiast render() { return ( ... ); } używać arrow function: render = () => ( ... );. Wygląda to dużo bardziej elegancko.

Inna sprawa – może by jeszcze zgeneralizować openProfile do czegoś takiego:

 open = link => () => {
  this.context.router.history.push(link);
 };

Przecież potem można w komponencie użyć onClick={this.open('/profile/home')}. Też wydaje się ładniejsze.

Z pozoru eleganckie refaktoringi w tym wypadku jednak nie są takie fajne, bo mają negatywny wpływ na performance. Żeby to wytłumaczyć, trzeba jednak wgryźć się trochę głębiej w to, jak działa React, i w to, jak działa obiektowy JavaScript. I to jest opowieść na następny post.