dzikowski.github.io

Piszę o IT po polsku, więc z góry przepraszam za zagęszczenie kolokwializmów, ale co w angielskim brzmi naturalnie, w polskim często nie ma nawet odpowiedników.

Zrozumieć maszynę, cz. 2

Dwa niewielkie refaktoringi stały się punktem wyjścia do niskopoziomej analizy Reacta i programowania obiektowego w JavaScripcie. Pierwszy omawiany był kilka dni wcześniej, dzisiaj przyszedł czas na ten drugi.

Metoda czy atrybut?

Drugi refaktoring wydaje się przede wszystkim kosmetyczny. Zmieniłem po prostu metodę render: render() { return ( ... ); } na atrybut będący arrow function: render = () => ( ... );. Taka zmiana niesie za sobą szereg korzyści:

 1. Mniej niepotrzebnego kodu, więcej logiki. Niby oszczędzam tylko 2 linijki i jeden poziom wcięcia na takim refaktoringu, ale uważam, że taki kod jest czytelniejszy.
 2. Spójność. Wszystkie handlery mam jako arrow functions i jeśli w tym komponencie w taki sam sposób zapiszę metodę render, wszystko wygląda tak samo, zawsze to mniej zwiech przy analizie kodu. (Choć pytanie, czy atrybuty-_arrow functions_ zadziałałyby dla innych metod Reacta, na przykład metod związanych z cyklem życia komponentów).
 3. Jednoznaczne this. Nie muszę bindować do niczego funkcji, nie muszę się zastanawiać, do czego odwołuje się this. W ogóle uważam, że to jest wielka zaleta arrow functions, że nie trzeba się zastanawiać nad tym, jak działa this.

Tak jak wspomniałem, zmiana ma też potencjalnie pewne negatywne konsekwencje związane z wydajnością. Ale żeby opowiedzieć, dlaczego i jakie, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę są klasy w JavaScripcie.

Odpowiedź: To głównie syntactic sugar na funkcje.

Klasa jako syntactic sugar

Przy czym zwracam uwagę na słówko głównie, bo oprócz syntactic sugar są jeszcze jakieś dodatkowe restrykcje, np. "use strict"; out of the box, albo to, że dla klas, w przeciwieństwie do funkcji, nie obowiązuje tzw. hoisting (nie możesz użyć klasy przed jej zadeklarowaniem). Niemniej jednak, jeśli piszesz klasę w JavaScripcie, to wiedz, że tak naprawdę jest ona funkcją. Weźmy na przykład taką klasę:

class User {
 
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
 
 sayHello() {
  console.log('Hello', this.name);
 }
}

const u = new User("Jakub");
u.sayHello();

Koncepcyjnie sprowadza się to do następującego kodu (ale uwaga: nie jest to dokładnie to samo – patrz dodatkowe restrykcje):

function User(name) {
 this.name = name;
}

User.prototype.sayHello = function() {
 console.log('Hello', this.name);
}

const u = new User("Jakub");
u.sayHello();

I teraz kwestia jest następująca: Jeśli zmienię metodę sayHello na atrybut będący arrow function, o tak:

class User {
 ...
 sayHello = () => {
  console.log('Hello', this.name);
 };
}

To odpowiednik takiego kodu napisany na funkcjach będzie wyglądał tak:

function User(name) {
 
 this.name = name;
 
 this.sayHello = function() {
  console.log('Hello', this.name);
 }
}

Koncepcyjnie, w javascriptowym programowaniu obiektowym, są to zatem dwie różne rzeczy. W pierwszym przypadku dodajemy funkcję/metodę do prototypu obiektu, a w drugim dodajemy ją do pojedynczego obiektu w momencie jego utworzenia. Czyli sayHello nie jest już metodą klasy/prototypu User, wspólną dla wszystkich obiektów, tylko staje się czymś, co ma każdy obiekt z osobna. Zamiast jednej funkcji, mamy wiele takich samych – tyle, ile zostało stworzonych obiektów.

Za każdym razem, kiedy tworzony jest nowy obiekt, trzeba stworzyć nową funkcję i przypisać ją do obiektu, a to ma konsekwencje wydajnościowe, zarówno jeśli chodzi o procesor, jak i pamięć.

Babel

W praktyce sprawę komplikuje jeszcze Babel, i jego też trzeba włączyć do tego procesu. Obecne ustawienia Babela w moim projekcie powodują, że w rzeczywistości klasy javascriptowe są tłumaczone na funkcje.

Następująca klasa:

class User {
 
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
 
 sayHello() {
  console.log('Hello', this.name);
 }
 
 sayHello2 = () => {
  console.log('Hello', this.name)
 };
}

Zostanie przez Babel zmieniona na coś takiego:

...

var User = function () {
 function User(name) {
  var _this = this;

  _classCallCheck(this, User);

  this.sayHello2 = function () {
   console.log('Hello', _this.name);
  };

  this.name = name;
 }

 _createClass(User, [{
  key: 'sayHello',
  value: function sayHello() {
   console.log('Hello', this.name);
  }
 }]);

 return User;
}();

(Babel dorzuci jeszcze funkcje _createClass oraz _classCallCheck, które odpowiadają też między innymi za dodatkowe restrykcje przy definiowaniu klas. Podobnie zostanie dorzucony 'use strict';. Tego wszystkiego jednak nie pokazuję, żeby skupić się tylko na tym, co najważniejsze. Całość można zobaczyć tutaj).

Jak widać na przykładzie, także i tutaj jest podobne rozróżnienie dla sayHello i sayHello2. Ta pierwsza tworzona jest tylko raz, na poziomie całej klasy – w _createClass przy inicjalizowaniu var User. Ta druga, sayHello2 podawana jest wewnątrz function User. Różnica zatem jest taka sama, jak podawałem wcześniej przy okazji prototypów i atrybutów wewnątrz funkcji. sayHello2 tworzone będzie wielokrotnie, za każdym razem, kiedy tworzony jest nowy obiekt.

Eskperymenty

Zróbmy kilka prostych eksperymentów. Nic specjalnie dokładnego, ale takie, żeby z grubsza dowiedzieć się, o co chodzi:

class Hello1 {
 sayHello() {}
}

class Hello2 {
 sayHello = () => {};
}

// noprotect
const n = 1000000;
const start = new Date().getTime();

for (let i = 0; i < n; i++)
 new Hello1();

const end1 = new Date().getTime();

for (let i = 0; i < n; i++)
 new Hello2();

const end2 = new Date().getTime();

console.log(end1 - start);
console.log(end2 - end1);

Czyli najpierw tworzę milion obiektów Hello1, które mają metodę, a potem milion obiektów Hello2, które mają atrybut będący arrow function. Przy okazji mierzę i wyświetlam, ile czasu to wszystko zajęło.

(Ciekawostka: komentarz // noprotect powoduje, że Google Chrome nie przerywa mi automatycznie pętli. Gdybym nie miał tego komentarza, pętle zostałyby przerwane jako podejrzenie infinite loop).

W drugim eksperymencie zmieniłem tylko deklaracje klas na ich odpowiedniki na funkcjach, natomiast pętle wyglądały tak samo.

function Hello1() {}

Hello1.prototype.sayHello = function(){};

function Hello2() {
 this.sayHello = function(){};
}

...

Pierwszy kawałek kodu odpalałem na Babelu na JS Bin, drugi też na JS Bin, tyle że zamiast Babela na czystym JavaScripcie. W obu przypadkach otrzymałem takie same wyniki. Czas stworzenia miliona instancji obiektów pierwszej klasy – z metodą sayHello wahał się mniej więcej pomiędzy 19 a 22 ms. W drugim przypadku, kiedy sayHello jest atrybutem będącym funkcją, czas wykonania wzrósł do 130 – 220 ms. Duży rozstrzał, ale tak czy inaczej przynajmniej sześć razy dłużej.

Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment polegający na tworzeniu instancji, ale tym razem były to trzy metody, albo trzy atrybuty:

class Hello1 {
 sayHello1() {}
 sayHello2() {}
 sayHello3() {}
}

class Hello2 {
 sayHello1 = () => {};
 sayHello2 = () => {};
 sayHello3 = () => {};
}

...

Dla pierwszej klasy czas wykonania nieznacznie się zwiększył, do mniej więcej 20 – 25 ms. Dla drugiej klasy z kolei czas podskoczył do 370 – 440 ms.

W kolejnym, ostatnim już eksperymencie chciałem sprawdzić, ile zajmie nie tworzenie obiektów, ale samo wywoływanie metody.

class Hello1 {
 sayHello() {}
}

class Hello2 {
 sayHello = () => {};
}

// noprotect
const h1 = new Hello1();
const h2 = new Hello2();

const n = 100000000;
const start = new Date().getTime();

for (let i = 0; i < n; i++)
 h1.sayHello();

const end1 = new Date().getTime();

for (let i = 0; i < n; i++)
 h2.sayHello();

const end2 = new Date().getTime();

console.log(end1 - start);
console.log(end2 - end1);

Instancje od początku są utworzone, teraz w pętlach tylko wywołuję sayHello na utworzonych obiektach. Żeby otrzymać sensowne wyniki musiałem zwiększyć n i wywoływałem metodę nie po milion, ale sto milionów razy. W obu przypadkach osiągnąłem taki sam czas: po mniej więcej 370 ms.

Czy warto?

Przeprowadzony eksperyment, choć metodologicznie daleki od doskonałości (tylko kilka wywołań, proste przykłady, tylko na moim komputerze), pokazał wyraźnie, że korzystanie z metod jest bardziej wydajne. Jak to w programowaniu bywa, trudno jednak jednoznacznie rozstrzygnąć, czy refaktoring, polegający na zmianie metody render na atrybut-_arrow function_ był dobry, czy zły. A nawet jeśli to rozstrzygniemy, to czy naprawdę kwestia wydajnościowa jest decydująca?

Na prostych klasach uzyskaliśmy znaczącą różnicę w przypadku tworzenia miliona instancji. Ale z drugiej strony dla tysiąca obiektów taka różnica była już niedostrzegalna: 0 – 1 ms, dla obu przypadków. Z kolei ostatni eksperyment pokazał, że nie ma różnicy w przypadku wywoływania metody i atrybutu-funkcji. Dla mojego komponentu ProfileMenu, konstruktor w rzeczywistości wywołany jest raz, częściej natomiast wywoływana jest metoda render. W przypadku innych komponentów pewnie będzie inaczej.

Ostatecznie sam zostanę jednak przy wersji z render() { return (...); }, jednak nie przez wzgląd na wydajność. Szczegółowa analiza kodu i eksperymenty mnie nie przekonały. Utwierdziły mnie za to w przekonaniu o ograniczeniach własnej wiedzy i skłoniły do ostrożności. Być może zamiana na render = () => ( ... ); niesie za sobą jeszcze inne konsekwencje, których się nie spodziewam. A skoro do tej pory nie spotkałem w sieci przykładu, w którym metoda była zamieniona na atrybut, może coś jest na rzeczy i jednak nie warto tego zamieniać.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa cytaty, na które natknąłem się podczas zbierania materiałów do obu wpisów dotyczących zrozumienia maszyny (poprzedni wpis jest tutaj). Pierwszy cytat pochodzi z tego wątku na Stack Overflow:

JavaScript isn’t a low-level language. It may not be very valuable to think of prototyping or other inheritance patterns as a way to explicitly change the way memory is allocated.

Drugi cytat pochodzi z tego wątku na GitHubie z Airbnb JavaScript Style Guide() { i bardziej w sumie dotyczy pierwszego wpisu o zrozumieniu maszyny. Tego, w którym zastanawiałem się nad użyciem arrow functions w props komponentów.

imo, a stateless component is so much better than a stateful one, that any potential tiny performance difference (and I suspect there’s none) is absolutely worth it - iow, stateless.

Streszczając te dwa cytaty: Trzeba mieć umiar i zachować zdrowy rozsądek. Albo inaczej: Wszystko zależy.

Szczegółowe dywagacje o wydajności i przewadze jednego rozwiązania nad drugim w jakimś aspekcie mogą zaciemnić obraz całości, być czymś na kształt premature optimization. Korzyści wydajnościowe mogą być na tyle nieznaczne, że nie ujawnią się w większości przypadków, a jednocześnie próby takiej optymalizacji mogą doprowadzić do mniej czytelnego kodu. Łatwo wpaść w pułapkę zafiksowania się na jednej małej rzeczy i stracić z oczu ogólny obraz. Zawsze trzeba znaleźć jakiś kompromis: znać maszynę, korzystać z dobrych praktyk, zastanawiać się nad wydajnością i wyrobić sobie nawyk tworzenia wydajnego kodu, ale jednocześnie iść do przodu. Nie zatrzymywać się nad sprawami, których znaczenie w gruncie rzeczy wcale nie jest takie duże.

Ja chyba wpadłem w tę pułapkę. Zamiast kodować projekt, poświęciłem kilkanaście godzin na szczegółową analizę tego zagadnienia i napisanie dwóch postów 😉.

Warto przeczytać