dzikowski.github.io

Piszę o IT po polsku, więc z góry przepraszam za zagęszczenie kolokwializmów, ale co w angielskim brzmi naturalnie, w polskim często nie ma nawet odpowiedników.

CD z Travisem i GitHubem

Całe środowisko continuous deployment możesz postawić za darmo dla publicznego projektu. Fajną opcją dla aplikacji frontendowej jest repozytorium na GitHubie, CI na Travisie i automatyczny deployment na GitHub Pages.

O Tavisie w sumie pisałem już w kwietniu (tutaj), kiedy konfigurowałem go dla startera aplikacji serverless w React.js. Teraz będę pracował na tym samym projekcie, tyle że dokończę cały flow. Po pomyślnym zbudowaniu projektu, demo aplikacji będzie wrzucane na GitHub Pages.

GitHub Pages to taki darmowy hosting. Możesz sobie zdefiniować stronę na poziomie całego użytkownika GitHuba (tak działa mój blog), albo na poziomie projektu. Idealny darmowy hosting dla twojej publicznej aplikacji frontendowej.

Co prawda na głównej stronie GitHub Pages w tej drugiej opcji opisany tylko jest sposób, kiedy cały master projektu, albo sam folder docs serwowany jest jako pages, ale jest jeszcze inny sposób, z którego właśnie skorzystam. Można trzymać stronę projektu w tym samym repozytorium, tyle że na branchu gh-pages. Wtedy ten branch automatycznie zostanie przez GitHuba zinterpretowany jako źródła z plikami pages.

Sam proces continouos deployment będzie wyglądał następująco:

 1. Robię push do master do repozytorium projektu.
 2. Travis testuje projekt.
 3. Travis buduje projekt i wrzuca zbudowaną aplikację do folderu dist.
 4. Travis pushuje folder dist do brancha gh-pages.

Pierwsze dwa kroki obsłużone są już teraz, trzeci wydaje się trywialny, bo wystarczy dodać do travis.yml linijkę z komendą na budowanie projektu, czyli yarn build. Tyle że trzeba jeszcze pamiętać o zmiennych środowiskowych do Amazon Cognito, czyli COGNITO_POOL_ID i COGNITO_APP_CLIENT_ID. Ich wartości nie są żadną tajemnicą, bo mamy aplikację serverless, więc i tak będą widoczne na froncie. W związku z tym do pliku .travis.yml można dodać wartości tych zmiennych, przy czym muszą to być te same wartości, które znajdą się w docelowej aplikacji, żadne dane testowe. (Podczas budowania aplikacji odpowiedni plugin do Webpacka podmienia w plikach odwołania do zmiennych globalnych na wartości ze zmiennych środowiskowych).

Ostatecznie, po tym kroku, plik .travis.yml wygląda tak:

language: node_js
node_js:
 - "stable"
sudo: false
cache:
 yarn: true
 directories:
  - node_modules
env:
 global:
  - COGNITO_POOL_ID="???"
  - COGNITO_APP_CLIENT_ID="???"
script:
 - yarn lint
 - yarn test
 - yarn build

Teraz musimy jeszcze tylko kazać Travisowi pushować zbudowaną aplikację na osobny branch. Okazuje się to bardzo proste, bo twórcy Travisa przewidzieli coś takiego i można posłużyć się gotowym przykładem. Wystarczy do pliku .travis.yml dodać linijki:

deploy:
 provider: pages
 skip_cleanup: true
 github_token: $GITHUB_TOKEN
 local_dir: dist
 on:
  branch: master

Ważne jest ustawienie flagi skip_cleanup, ponieważ dzięki temu, w momencie kiedy dochodzimy do fazy deploy, zbudowane pliki aplikacji pozostają na serwerze. W przeciwnym wypadku zostałyby automatycznie usunięte przez Travisa.

Oprócz tego w powyższym listingu ustawiam, że zawartość, która ma być zdeployowana to folder dist, a deployment ma mieć miejsce tylko z brancha master.

Pozostaje jeszcze github_token, który jest tutaj brany ze zmiennej środowiskowej. Jest to token, który pozwala danej aplikacji na dostęp do GitHuba. Możesz wejść na ustawienia swojego profilu w Personal access tokens (tutaj) i wygenerować taki token specjalnie dla Travisa. Uprawnienia, które musiałem wybrać na potrzeby startera to public_repo, ponieważ projekt jest publiczny.

Pod żadnym pozorem nie powinno się podawać tokena w publicznie dostępnym miejscu. Takie z pozoru niewinne uprawnienie jak public_repo pozwala osobom i usługom zmieniać zawartość wszystkich twoich publicznych repozytoriów (także repozytoriów organizacji). Przyznaję, że sam czuję się niekomfortowo, podając mój token Travisowi, jednak innej drogi nie znalazłem – przynajmniej na szybko.

Pewnie można by zrobić to bezpieczniej, np. utworzyć nowego użytkownika GitHuba z dostępem tylko do repozytorium z demo (i to innego niż repozytorium projektu) i to dla niego wygenerować token. Tą ścieżką jednak nie poszedłem, choć ciągle zastanawiam się, czy słusznie. Niby public_repo nie pozwala na usunięcie całego repozytorium, ale przecież i bez tego można usunąć wszystkie pliki i całą historię (zob. ten wątek). W scenariuszu, kiedy ktoś uzyska dostęp do tokenów zapisanych na Travisie, ma techniczne możliwości, żeby zacząć usuwać zawartość wszystkich repozytoriów. Tyle że wtedy pewnie GitHub odkryje, że coś nie działa, zacznie blokować Travisa i pewnie będzie mógł przywrócić jakieś dane z backupów, prawda?

Teraz i tak tego nie rozstrzygnę, bo zaraz pewnie dojdę do tego, co się stanie kiedy padnie GitHub (macie backupy swoich repo?), albo wskutek trzeciej wojny światowej wyłączą internet. Tak czy inaczej, żeby wrzucić zbudowaną aplikację do repozytorium, Travis musi mieć dostęp do Personal access token dla użytkownika, który ma dostęp do repozytorium.

Dostęp od tego tokena można dać na dwa sposoby. Albo wprost dla projektu zdefiniować zmienną środowiskową (tak jak piszą o tym tutaj), albo dodać do .travis.yml zmienną zaszyfrowaną, co wyglądałoby mniej więcej tak:

env:
 global:
  - secure: dlUgi/IbeZsenSownY+cIAg/znAk03

Ja wybrałem opcję pierwszą. W drugiej i tak Travis musi mieć możliwość rozszyfrowania wartości zmiennej, a w sumie nawet zaszyfrowanej zmiennej nie chciałbym udostępniać publicznie, tak samo jak nie chciałbym udostępniać publicznie zaszyfrowanych haseł użytkowników. (Zresztą kiedyś był już leak, choć niespecjalnie duży).

Po dokonaniu zmian w pliku .travis.yml, commicie i pushu do mastera, Travis powinien zbudować aplikację i wrzucić ją do tego samego repozytorium do brancha gh-pages. Oczywiście i projekt, i branch, i kilka innych ustawień można zmieniać.

U mnie zadziałało 😉.

Możesz zajrzeć na odpowiednie branche: master (link), gdzie znajdziesz kod źródłowy projektu i gh-pages (link), gdzie są pliki wrzucone przez Travisa. Wreszcie możesz też zajrzeć na demo aplikacji, które jest hostowane na GitHub Pages.